Responsive image
บรรยากาศบางส่วน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.2562

บรรยากาศบางส่วน  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.2562 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง เป็นวิทยากรในการอบรมการทำปลาจ๊อ พร้อมด้วยท่านคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลคลองคูณ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกันhttps://ndos.pro/view/folder/mEuV8dbyCruMWGo/บรรยากาศบางส่วน  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์