Responsive image
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

บรรยากาศบางส่วนวันนี้ 9.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ผศ.ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยท่าน จ่าสิบเอกพชร นิรารมย์ ปลัดเทศบาลตำบลเฉลียงทอง ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ท่านคณาจารย์ น้องๆนักเรียน ประชาชน ตำบลเฉลียงทอง เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างพร้อมเพรียงกันhttps://ndos.pro/view/folder/ArDejkKVrWXQSYW/บรรยากาศบางส่วน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์