Responsive image
การประกวดหนุ่มสาวนครบาล งานสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์

บรรยากาศการประกวดหนุ่มสาวนครบาล งานสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วันนที่ 23 เมษายน 2562บริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า พร้อมด้วยผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. พี่น้องประชาชน. ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ณ ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (Cr. ภาพถ่ายสวยๆจาก..จารุวัตร คำยอด ขอบคุณมากครับ)บรรยากาศการประกวดหนุ่มสาวนครบาล งานสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์