Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ประเทศจีน ในพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
2019-08-23 12:47:04
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2019-08-20 10:01:04
โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2019-08-16 08:16:22
***** ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการประกวดการตั้งชื่อน้ำตก
2019-08-01 15:00:29
***บรรยากาศ วันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2562​ โครงการ​ 1​ มหาวิทยาลัย​ 1​ ชุมชน​ กิจกรรมช่วงเช้า​ กิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อ​การสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ/สอนผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยท่ารำ​ โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสัง
2019-07-31 10:50:06
***บรรยากาศวีนนี้ 31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ​การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ อบต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2019-07-31 10:46:29
***กิจกรรมและใบสมัคร** "การประกวดตั้งชื่อน้ำตก" ซึ่งเดิมชื่อน้ำตกจิ๋มใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
2019-07-04 14:28:54
บรรยากาศบางส่วน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.2562
2019-06-19 13:40:42
บรรยากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 18
2019-06-19 13:38:12
บรรยากาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 12
2019-06-07 10:10:43
การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 ณ เมืองกวางสี มลฑลหนานหนิง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019-06-04 09:01:50
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 13:49:18
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 10:17:55
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 10:16:33
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 09:57:18
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 09:51:13
บรรยากาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-31 09:17:39
บรรยากาศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-23 10:13:49
บรรยากาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2019-05-23 10:08:36
***บรรยากาศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่1 ณ อบต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
2019-05-23 09:56:25
การประกวดหนุ่มสาวนครบาล งานสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
2019-04-24 15:11:00
คณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2019-02-20 10:51:53
บรรบากาศงานทำบุญปีใหม่ และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2018-12-27 10:35:37
***บรรยากาศ**โครงการสวัสดีปีใหม่ 2562. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2018-12-27 10:24:39
*********คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.
2018-11-20 09:06:54
***บรรยากาศ***การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันนี้ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น.
2018-10-24 10:01:06
****บรรยากาศ*** พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมประกายเพชร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
2018-10-12 10:37:56
***บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 222 อาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-10 16:01:45
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 ปี วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
2018-09-28 14:56:48คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์