Responsive imageผศ.ดร.นงลักษณ์ อาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ


Untitled Document
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ประเทศจีน ในพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
2019-08-23 12:47:04
โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2019-08-20 10:01:04
โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2019-08-16 08:16:22
***** ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการประกวดการตั้งชื่อน้ำตก
2019-08-01 15:00:29
***บรรยากาศ วันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2562​ โครงการ​ 1​ มหาวิทยาลัย​ 1​ ชุมชน​ กิจกรรมช่วงเช้า​ กิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อ​การสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ/สอนผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยท่ารำ​ โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสัง
2019-07-31 10:50:06
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์